Thông báo thu học phí hệ VB2CQ lớp NNA và CNTT 20191 kỳ 1 năm học 2019-2020 

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới SV khóa 20191 VB2CQ v/v thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 ...

 

Đại học Bách Khoa Hà Nội lọt TOP 1000 Thế giới 

Vào lúc 1h00 ngày 12/9/2019 giờ Việt Nam, Tổ chức xếp hạng đại học uy tín Times Higher Education (THE, Anh quốc) đã công bố thông tin xếp hạng các trường đại học thế giới. Theo kết quả này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc Gia Hà Nội xếp thứ hạng từ 801 đến 1000 của Thế giới