Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ Vừa làm vừa học


Viện Đào tạo liên tục Trường ĐHBK thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ VLVH nằm trong diện phải học Bổ túc kiến thức như sau:

Xem tiếp


No comments yet. Be the first.

Others:
Tin mới nhất