Quyết định mức học phí 2016-2017

Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội vừa Ban hành Quyết định số 218/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 17/6/2016 về Mức thu Học phí ĐH vừa làm vừa học từ năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm.
Attachment: qdhp16-17.pdf
1 of 2

No comments yet. Be the first.

Tin mới nhất