Quyết định v/v thu phí tốt nghiệp hệ ĐH VLVH

Ngày 1/1/2017 Viện trưởng Viện ĐTLT Nguyễn Tiến Dũng đã ký Quyết định số 01/QĐ-ĐHBK-ĐTLT v/v tổ chức thu phí tốt nghiệp của hệ đại học vừa làm vừa học .


Tải xuống văn bản 


No comments yet. Be the first.

Tin mới nhất