Quyết định về mức thu học phí ĐH-VLVH từ năm học 2017-2018

Ngày 23/06/2017 Hiệu trưởng trường ĐHBKHN vừa ký quyết định số 152/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về mức học phí ĐH-VLVH áp dụng từ năm học 2017-2018.
Attachment: Hocphi17_18.pdf
1 of 2

No comments yet. Be the first.

Tin mới nhất