Thông báo thu học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo của Viện trưởng Viện ĐTLT v/v thu học phí qua tài khoản: Gửi SV K51, 52, 53, 54, CH18, CH19, K4 Công thương HN
Attachment: 001.jpg

No comments yet. Be the first.

Tin mới nhất