Bài viết không thấy.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐIỆN TỬ Y SINH 

Dự kiến khai giảng 13/7/2019 Học phí 7-8 triệu đồng/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).

 

KHAI GIẢNG LỚP NGẮN HẠN LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI/FX5U - KHÓA 2 

Khóa học này do Viện Đào tạo liên tục phối hợp với bộ môn Tự động hóa Công nghiệp tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ của Trường ĐHBK Hà Nội. Một số thông tin về khóa học:...

 

Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT 

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...

 

Khóa ngắn hạn Điện, điện tử ô tô 

-Nội dung học -Chuẩn đầu ra