Khóa ngắn hạn Điện, điện tử ô tô

-Nội dung học
-Chuẩn đầu ra


 • Nội dung học:
  • Đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động của các trang bị điện trên ôtô. Đọc hiểu các sơ đồ đấu nối mạch điện của ôtô
  •  Xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch điện ghép nối các bộ phận của hệ thống điện trên ôtô. Chăm sóc kỹ thuật và chẩn đoán các hư hỏng trong vận hành các trang bị điện trên ôtô
  • Sơ đồ nguyên lý hoạt động, các phần tử cơ bản của hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại.
  • Hệ thống tự chẩn đoán trên ôtô có trang bị hệ thống điều khiển điện tử
 • Chuẩn đầu ra:
  • Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ đấu nối mạch điện.
  • Chăm sóc kỹ thuật, chẩn đoán các hư hỏng các trang bị điện, mạch điều khiển điện tử trên ôtô hiện đại.
  • Khai thác hệ thống tự chẩn đoán trên ôtô.
 • Thời lượng: 60 tiết, tối thiểu 20 học viên
 • Kinh phí tối thiểu: 4-5 triệu/học viên


Thêm Lời bình