Thiết kế CAD/CAM

Dự kiến khai giảng 13/7/2019
Học phí 4.5 triệu đồng/học viên/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).


 • Thời lượng:
  • 60 tiết, 6 ngày
 • Các nội dung học:
  • Thiết kế bản vẽ phác thảo: Xây dựng các bản vẽ phác thảo 2D
  • Thiết kế bản vẽ chi tiết 3D: Xây dựng bản vẽ 3D các chi tiết máy
  • Xây dựng bản vẽ lắp của kết cấu máy móc: thực hiện xây dựng bản vẽ lắp từ các chi tiết 3D.   
  • Thực hiện mô phỏng động học kết cấu máy móc: xác định quỹ đạo chuyển động, vận tốc, gia tốc, mô phỏng va chạm và xác định vùng làm việc của cụng máy móc, kết cấu máy.
  • Xây dựng bản vẽ chế tạo từ bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết: tạo ra các bản vẽ chế tạo với đầy đủ hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu phụ… với đầy đủ kích thước, dung sai, và yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho quá trình gia công.
 • Chuẩn đầu ra (Kết thúc khóa học học viên có thể):
  • Nắm được quy trình thiết kế máy móc, chi tiết máy. Từ lên ý tưởng cho đến xây dựng bản vẽ chế tạo để phục vụ gia công.
  • Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí
  • Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D CATIA hoặc Solidworks để thiết kế máy móc, đồ gá, chi tiết máy.
  • Thực hành thiết kế 1 kết cấu, máy móc từ A – Z (bản vẽ phác thảo, bản vẽ chi tiết 3D, bản vẽ lắp, mô phỏng động học kết cấu máy, xây dựng các bản vẽ chế tạo)
 • Yêu cầu tổ chức lớp
  • Quy mô lớp học có từ 20 – 25 học viên.
  • Sinh viên được hoặc tự trang bị máy tính để cài đặt phần mềm.

 


Thêm Lời bình