Đăng ký trực tuyến các khóa học ngắn hạn

FORM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Thời gian tuyển sinh: tháng 4, 6, 8, 10, 12

Để đăng ký Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây!

Lưu ý: (*): bắt buộc điền thông tin

Họ và tên (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh: (Định dạng dd/mm/yyyy)
Nơi sinh:
E-mail (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ liên hệ:
Chọn Đối tượng học (*):
Danh sách đăng ký theo nhóm:
Chọn khóa học (*):
Chọn địa điểm học (*):
Nếu Bạn quan tâm đến Khóa học, ngành học hay hình thức đào tạo nào khác, hãy điền vào ô sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Mã xác nhận không đúng.
Bạn phải nhập đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *).