Đăng ký trực tuyến các khóa học ngắn hạn

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

GIẢM HỌC PHÍ CHO SV TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN, CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT VỚI  ĐH BÁCH KHOA HN

VÀ SV CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ KHÁC

 

Vui lòng cập nhật các thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi cho chúng tôi. Nếu là SV vui lòng mang theo thẻ SV khi đến đăng ký.

Lưu ý: dấu (*) - bắt buộc điền thông tin

Họ và tên (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh: (Định dạng dd/mm/yyyy)
Nơi sinh:
E-mail (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ liên hệ:
Chọn Đối tượng học (*):
Danh sách đăng ký theo nhóm:
Chọn khóa học (*):
Chọn địa điểm học (*):
Nếu Bạn quan tâm đến Khóa học, ngành học hay hình thức đào tạo nào khác, hãy điền vào ô sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Mã xác nhận Mã xác nhận Lấy mã khác
Mã xác nhận không đúng.
Bạn phải nhập đủ các thông tin bắt buộc (có dấu *).