Lập trình Android


 • Thời lượng: 
  • 60 tiết, 6 ngày
 • Các nội dung học:
  • Lập trình Java căn bản và nâng cao
  • Lập trình Android sử dụng công cụ Android Studio
  • Thực hành xây dựng các ứng dụng trên di động khai thác các tính năng cơ bản như: làm việc với cơ sở dữ liệu, truyền thông, Multimedia (camera, loa, microphone), GPS, Bluetooth giao tiếp ngoại vi
  • Cách thức khai thai mã nguồn mở.
 • Chuẩn đầu ra (Kết thúc khóa học học viên có thể):
  • Nắm được quy trình xây dựng một ứng dụng chạy trên thiết bị di động.
  • Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình java, công cụ Android Studio để thiết kế một ứng dụng chạy trên máy.
  • Tự thiết thiết kế được tối thiểu một ứng dụng như:
   • Ứng dụng điều khiển thiết bật/tắt bị bằng thiết bị di động chay hệ điều hành Android
   • Ứng dụng đọc và lưu trữ thông tin check in vào cơ sở dữ liệu theo thẻ sử dụng công nghệ RFID, barcode, manual, checklist
   • Ưng dụng giao tiếp với phần cứng đọc dữ liệu
   • Ứng dụng gửi mail, tin nhắn theo danh sách
   • Ứng dụng định vị dẫn đường sử dụng GPS,…

 

 • Yêu cầu tổ chức lớp
  • Quy mô lớp học có từ 20 – 25 học viên.
  • Sinh viên được hoặc tự trang bị máy tính, điện thoại chạy hệ điều hành Android và các thiết bị ngoại vi khác.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu