Thông báo : Sinh viên tiếp tục nghỉ học từ 24/02/2020 đến 01/03/2020 

Thời gian qua, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra theo tinh thần của Bộ Y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất cho sinh viên và cộng đồng, BGH Nhà trường quyết định lùi tiếp lịch lên lớp của sinh viên thêm 1 tuần theo khuyến cáo của Bộ GD&ĐT.

 

Biện pháp phòng chống dịch CoVid-19 

Để chuẩn bị cho việc triển khai công tác giảng dạy, học tập trở lại, BGH yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch CoVid-19 như sau: