Lịch học lại các môn năm học 2017-2018

SV hệ ĐH VLVH có nhu cầu học lại, thi trả nợ đăng ký tại Phòng Quản lý dữ liệu - Viện Đào tạo liên tục


MÔN HỌC

THỜI GIAN HỌC VÀ THI

PHÒNG HỌC

Viện Điện

26/8/2017 ÷ 27/12/2017

 

tại TTGDTX Vĩnh Phúc Ngắn mạch
tại TTGDTX Vĩnh Phúc Tối ưu HTĐ
tại TTGDTX Vĩnh Phúc Phần điện NMĐ
tại Viện ĐTLT Ngắn mạch
tại Viện ĐTLT Phần điện NMĐ
tại Viện ĐTLT Máy điện cơ sở
tại Viện ĐTLT Trường điện từ
tại Viện ĐTLT KT đo lường
tại Viện ĐTLT Lý thuyết mạch điện 2
tại Viện ĐTLT Lưới điện 1
tại Viện ĐTLT Cơ sở kỹ thuật điện 1
tại Viện ĐTLT Điện tử tương tự và điện tử số
tại Viện ĐTLT Điện tử tương tự
   
CD than KSVN - PH Cẩm Phả Ổn định HTD
tại Viện ĐTLT KT điện cao áp 2
tại Viện ĐTLT Qui hoạch phát triển HTD
TTGDTX Vĩnh Phúc Máy điện cơ sở
   
CNTT    
  Tin đại cương
  Thực tập chuyên ngành
   
  Cơ sở dữ liệu
  An toàn bảo mật thông tin
  Chuyên đề 1
  Nhập môn truyền số liệu
  Đồ án Phân tích thiết kế HT  (20145914; 20150796)
   
ĐIỆN    
tại Viện ĐTLT Cơ khí đường dây
tại Viện ĐTLT Hệ thống cung cấp điện
tại Viện ĐTLT Phần điện nhà máy điện
tại Viện ĐTLT Lưới điện 1
tại Viện ĐTLT Điện tử tương tự
   
     
     
     
     
     
     
     


* Ghi chú:
    - Thứ 7, Chủ Nhật học cả ngày từ 8h00 đến 11h00 và từ 13h30 đến 17h00.
    - Từ thứ 2 đến thứ 6 học từ 18h00 đến 21h15.
Liên hệ:

Tổ Quản lý dữ liệu: 024-38680485;  

Phụ trách lớp học lại: Nguyễn Anh Dũng (0904-171-895); Nguyễn Thị Kiểm: (0163-518-7903)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu