Thông báo thu học phí hệ VB2CQ lớp NNA và CNTT 20191 kỳ 1 năm học 2019-2020 

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới SV khóa 20191 VB2CQ v/v thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 ...

 

Đại học Bách Khoa Hà Nội lọt TOP 1000 Thế giới  

Vào lúc 1h00 ngày 12/9/2019 giờ Việt Nam, Tổ chức xếp hạng đại học uy tín Times Higher Education (THE, Anh quốc) đã công bố thông tin xếp hạng các trường đại học thế giới. Theo kết quả này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc Gia Hà Nội xếp thứ hạng từ 801 đến 1000 của Thế giới

Thông báo thu học phí hệ VLVH kỳ 20191 năm học 2019-2020  

Kính gửi: SV các khóa K54 - K55, Liên thông 20185

Thông báo thu học phí hệ VB2CQ kỳ 20191 năm học 2019-2020  

Kính gửi: SV các khoa 20172, 20181 hệ VB2CQ

Qui chế đào tạo Đại học hệ chính quy  

(Ban hành theo Quyết định số 66 /QĐ–ĐHBK-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Đăng ký cấp Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học  

Hướng dẫn xin cấp lại Bảng điểm Tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học

Về việc ban hành Quy định về sử dụng phòng học  

Để có thể sử dụng phòng học hiệu quả cao, đảm bảo kinh phí để phục vụ cho các lớp học ngoài giờ, Trường ĐHBK Hà Nội ban hành quy định tạm thời v/v sử dụng phòng học như sau: xem file đính kèm