Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch

Căn cứ chỉ đạo của ban phòng chống dịch Covid của trường ĐHBK Hà Nội, Viện Đào tạo liên tục thông báo với các lớp một số nội dung sau, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện:


Xem chi tiết tại đây.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu