Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập đến 29-5-2021 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp trên Thế giới, tại các Tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hà Nội… luôn xuất hiện nhiều ca mắc mới.

 

Thông báo: Kế hoạch giảng dạy và học tập đến 06/3/2021  

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý thầy cô và các em sinh viên các quyết định như sau: