Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập đến 29-5-2021

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp trên Thế giới, tại các Tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hà Nội… luôn xuất hiện nhiều ca mắc mới.


(Link gốc tại đây)

Để chủ động bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch cho cán bộ viên chức, thầy cô giáo và người học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban Giám hiệu trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD và ĐT, Trường ĐHBK Hà Nội và đặc biệt của TP Hà Nội. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế: CBVC và người học thường xuyên cập nhật thông báo dịch bệnh và lịch sử tiếp xúc trên ứng dụng BLUEZONE. Thực hiện khai báo y tế và và thông báo cho đơn vị khi di chuyển ra/vào Hà Nội, có dấu hiệu dịch tễ hoặc có liên quan đến F0, F1, F2, F3 theo https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E. Khuyến khích CBVC làm việc trực tuyến, hạn chế đến Trường, Trưởng các đơn vị bố trí lịch làm việc cho CBVC phù hợp. Các trường hợp F1, F2 cách ly theo Quyết định của địa phương, khuyến cáo các trường hợp F3 cách ly tại nhà;
2. Tiếp tục dạy và học lý thuyết, bài tập trực tuyến trên MS Teams từ ngày 23/5/2021 đến ngày 29/5/2021. Tiếp tục tạm hoãn thí nghiệm, thực hành, thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ (K65) cho đến khi có thông báo mới từ Phòng Đào tạo. Học viên cao học, nghiên cứu sinh được thực hiện lịch bảo vệ luận văn, luận án ở hình thức trực tiếp theo kế hoạch với điều kiện đảm bảo nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế. Trường hợp bất khả kháng, học viên cao học có thể tổ chức bảo vệ trực tuyến với sự đồng ý của Viện chuyên ngành và Phòng Đào tạo;
3. Phòng Đào tạo thông báo với các sinh viên các lớp học phần và giảng viên giảng dạy về các trường hợp là người học có biểu hiện dịch tễ để cảnh báo. SV, HVCH, NCS đang làm thí nghiệm tốt nghiệp, luận văn và luận án tại các PTN phải đăng ký và có xác nhận của Thầy Cô hướng dẫn theo https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ làm cơ sở để Phòng An ninh kiểm soát khi ra vào các khu vực thuộc Trường;
4. Phòng An ninh phối hợp với Công ty bảo vệ Hùng Vương tăng cường giám sát người vào các khu vực Trường về tuân thủ đeo khẩu trang và các đơn vị đảm bảo khách đến công tác phải điền thông tin hỗ trợ truy vết Covid-19 theo https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF;

Đề nghị các đơn vị, cán bộ viên chức, người học và khách đến Trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên cho đến khi có thông báo mới.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Theo https://hust.edu.vn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu