Thông báo về việc đăng kí Khóa tiếng Anh 2 - CED cho sinh viên K68

Khoá học tiếng Anh 2- CED là bước 2 trong lộ trình 05 khoá tiếng Anh từ tiếng Anh 1-5 CED nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra TOEIC 500 hoặc B1 theo qui định của ĐHBK Hà Nội


(Tải bản có dấu tại đây)

Theo quyết định số 119/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 15/01/2021 của ĐHBK Hà Nội về việc ban hành qui định về phân loại trình độ đầu vào, chương trình môn học và chuẩn ngoại ngữ yêu cầu đối với sinh viên đại học chính qui, sinh viên cần đạt mức độ chuẩn đầu ra tiếng Anh theo từng trình độ năm học tiến tới đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh quy định trước khi tốt nghiệp.

Căn cứ theo qui định này, sinh viên năm thứ nhất cần hoàn thành 02 học phần tiếng Anh cơ bản là Tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 cũng như tiếp tục tiến độ học tập đảm bảo chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.

Hiện tại sinh viên K68 đã hoàn thành học phần tiếng Anh 1 (FL1131), và chuẩn bị sang Học phần tiếng Anh 2 (FL1132). Để tạo điều kiện học tập linh hoạt cho sinh viên, Trung tâm Đào tạo liên tục (ĐTLT) tổ chức các khoá Tiếng Anh 2-CED học ban ngày và buổi tối. Sinh viên K68 đăng kí lớp tiếng Anh này được thay thế cho Học phần tiếng Anh 2 - FL1132. Kết thúc khóa học, sinh viên được quyền tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ của ĐHBK Hà Nội theo dạng thức bài thi TOEIC.

 • Sinh viên đạt TOEIC 350 trở lên được công nhận hoàn thành Học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh cao hơn được xét công nhận đạt yêu cầu trình độ năm học các năm học tiếp theo khi ĐHBK Hà Nội áp dụng quy định tiếng Anh theo trình độ năm học đối với sinh viên hình thức VLVH trong thời gian tới.

Khoá học tiếng Anh 2- CED là bước 2 trong lộ trình 05 khoá tiếng Anh từ tiếng Anh 1-5 CED nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra TOEIC 500 hoặc B1 theo qui định của ĐHBK Hà Nội (chuẩn đầu ra yêu cầu đạt TOEIC 500 hoặc B1 trước khi  tốt nghiệp)). Hoàn thành khoá TA2-CED sinh viên được định hướng và phân loại vào các khoá học tiếng Anh CED tiếp theo từ năm học 2024-2025 cùng với sinh viên các khóa còn lại để đạt chuẩn đầu ra theo lộ trình tốt nghiệp của ĐHBK Hà Nội.

 

Thông tin cơ bản về khóa học:

 • Tên khóa học: Khóa học tiếng Anh 2 – CED (TA2-CED)
 • Đối tượng: Sinh viên K68 đã hoàn thành HP tiếng Anh 1 trong HK 20231
 • Thời lượng: 24 buổi
 • Đầu ra: TOEIC 350 trở lên
 • Học phí: 2.900.000 (Bao gồm lệ phí thi cấp chúng chỉ TA theo dạng thức TOEIC của ĐHBK HN).
 • Text Box: Thời gian học: Buổi tối hoặc cuối tuần ban ngày (2buổi/tuần).
 • Khai giảng: Ngày 26/02/24 (các lớp thứ 2,4); Ngày 27/02/24 (Các lớp thứ 3,5); Ngày 01/3/2024 (Các lớp thứ 7, CN).
 • Link đk khóa học: PHIẾU ĐĂNG KÝ: TA2-CED (google.com)   Hoặc quyét QR Code (hình bên):
 • Thời hạn đăng kí trước ngày 24/01/2024
 • Thời hạn nộp học phí: Trước ngày 20/02/2024
 • Thông tin tài khoản:

Đại học bách khoa Hà Nội

STK: 11000099702

Ngân hàng Công thương (Vietinbank), chi nhánh Hai Bà Trưng.Hà Nội

Sinh viên chuyển tiền theo nội dung: Họ tên, mã số SV, TA2 JAX

(ví dụ: Hoàng Thái Hà 20230419P TA2 JAX)

 

Chú ý:

 • Sinh viên K68 đăng kí Khóa học TA2-CED thay thế học phần tiếng Anh 2- FL1132 cần phải điền thông tin vào link trên để được xếp lớp học tiếng Anh cho học kỳ 2023.2. Sinh viên không đăng ký khoá học được tự động xếp  lớp học Học phần Tiếng Anh 2 – FL1132.
 • Sinh viên đã đăng kí Khóa TA2-CED không phải nộp học phí cho Học phần tiếng Anh 2 – FL1132.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

Vương Thị Hồng Nhung: ĐT 0989090688, email nhung.vuongthihong@hust.edu.vn

Cô Lan Anh: ĐT 0975662315.

 

Trung tâm ĐTLT đề nghị sinh viên K68 hệ dài hạn xác định rõ mục tiêu và thực hiện đăng ký đúng hạn để học kỳ 2023.2 được triển khai theo kế hoạch đề ra.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Lịch học thi các Khóa - Trạm
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
lịch học lại.doc 23/11/16
Lịch học lại Xử lý ảnh 18/11/16
Copy of Hoc lại ĐA pttkht Cthuong k3 4 .xlsx 18/11/16
Lịch học lại Hệ quản trị CSDL 27/09/16
K52-HTĐ 21/03/16
KẾ HOẠCH GIẢNG VÀ THI HỌC KỲ 5 - CN Dệt - ĐHCN Vinh.docx 18/03/16
Hiển thị 6 mục.
trong 1