Lần thứ 2 Đại học Bách khoa Hà Nội đạt Chứng nhận Kiểm định Chất lượng từ HCERES 

Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức đạt được chứng nhận kiểm định chu kỳ 2 về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục từ HCERES, Cộng hòa Pháp. Thời hạn kiểm định là 5 năm có giá trị đến 10/4/2029. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao uy tín và chất lượng của Đại học, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế rộng lớn.

 

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN K68 

Trung tâm đào tạo liên tục Trường ĐHBKHN đang tổ chức các buổi thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cho các bạn Tân sinh viên K68 để giúp các em có kế hoạch và định hướng học Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra của trường yêu cầu.

 

Qui chế đào tạo đại học 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4600/QĐ–ĐHBK ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập đến 29-5-2021 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp trên Thế giới, tại các Tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hà Nội… luôn xuất hiện nhiều ca mắc mới.

 

Thông báo về việc đăng kí Khóa tiếng Anh 2 - CED cho sinh viên K68 

Khoá học tiếng Anh 2- CED là bước 2 trong lộ trình 05 khoá tiếng Anh từ tiếng Anh 1-5 CED nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra TOEIC 500 hoặc B1 theo qui định của ĐHBK Hà Nội