Lịch học lại các môn năm học 2017-2018 

SV hệ ĐH VLVH có nhu cầu học lại, thi trả nợ đăng ký tại Phòng Quản lý dữ liệu - Viện Đào tạo liên tục

 

Đăng ký cấp Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học 

Hướng dẫn xin cấp lại Bảng điểm Tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học