Lịch học lại các môn năm học 2017-2018

SV hệ ĐH VLVH có nhu cầu học lại, thi trả nợ đăng ký tại Phòng Quản lý dữ liệu - Viện Đào tạo liên tục

 

Đăng ký cấp Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học 

Hướng dẫn xin cấp lại Bảng điểm Tốt nghiệp hệ ĐH vừa làm vừa học

 

Về việc ban hành Quy định về sử dụng phòng học 

Để có thể sử dụng phòng học hiệu quả cao, đảm bảo kinh phí để phục vụ cho các lớp học ngoài giờ, Trường ĐHBK Hà Nội ban hành quy định tạm thời v/v sử dụng phòng học như sau: xem file đính kèm