Thông báo tuyển sinh văn bằng hai chính quy học ngoài giờ hành chính năm 2019


THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2019

(Các lớp học ngoài giờ hành chính)

                                                                                                  

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK) thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy học ngoài giờ hành chính tại trường - Đợt tuyển sinh 20192 như sau:

 1. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

 

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Định hướng chuyên sâu

Chỉ tiêu

Bằng được cấp

1

7340101

Quản trị kinh doanh

 

40

Cử nhân

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh KHKT và  Công nghệ

60

3

7520201

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

40

4

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

40

5

7480101

CNTT: Khoa học máy tính

 

100

6

7520130

Kỹ thuật Ô tô

 

35

7

7520207

Kỹ thuật  điện tử - viễn thông

 

40

8

7460117

Toán - Tin

 

40

(Các ngành/chuyên ngành đào tạo khác xem thêm trên website: dtlt.hust.edu.vn)   

 1.   TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
  1.  Thời gian đào tạo:  từ 1,5 năm đến 2 năm.[LHT1] 
  2.  Thời gian học: Các buổi tối trong tuần hoặc các ngày  thứ 7, Chủ nhật cuối tuần
  3.  Miễn trừ học phần

Thí sinh có thể được xem xét miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo đã cấp bằng nếu học phần này có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ của học phần tương đương trong chương trình đào tạo theo học, và chỉ xét miễn trừ các học phần trong học kỳ 1. Các học phần được xem xét miễn trừ (nếu có) sẽ do Khoa Viện Đào tạo quy định cụ thể tùy theo bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên dự tuyển.

 

 1.   ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Đã tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy của các trường đại học đã có báo cáo tự đánh giá hoặc triển khai kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ BỔ TÚC KIẾN THỨC
  1.  Đối tượng tuyển thẳng

a) Văn bằng hai khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ và Kinh tế: Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ hoặc Kinh tế của trường ĐHBK Hà Nội tính đến thời điểm sơ tuyển khi đăng ký vào khối ngành tương ứng.

b) Văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và đã có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm sơ tuyển.

 1.  Đối tượng được học dự thính

Các sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy tại tất cả các trường đại học đã được kiểm định chất lượng hoặc tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem xét học dự thính khi chưa tốt nghiệp ngành học thứ nhất, cụ thể như sau:

- Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: có thể đăng ký học ngành thứ hai các lớp ngoài giờ hành chính từ trình độ năm thứ ba (tương đương số tín chỉ tích luỹ ≥ 64), có điểm trung bình tích luỹ ≥ 2.0 và chưa đăng ký học chương trình song bằng. Đối với ngành ngôn ngữ Anh cần có thêm chứng chỉ TOEIC nội bộ từ 500 hoặc có chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm sơ tuyển.

- Sinh viên hệ đại học chính quy các trường đại học khác: sinh viên năm cuối hệ đào tạo niên chế hoặc đã ở trình độ năm thứ 4 (số tín chỉ tích luỹ ≥ 96) và có điểm trung bình tích luỹ ≥ 2.0 với hệ đào tạo tín chỉ được xem xét học dự thính các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Đối với ngành ngôn ngữ Anh, sinh viên phải có thêm chứng chỉ quốc tế IELTS 4.5, TOEFL Institutional 477, TOEFL Computer 153, iBT 53 và TOEIC 350 trở lên, còn thời hạn tại thời điểm sơ tuyển.

- Các sinh viên học dự thính cần có bằng tốt nghiệp thứ nhất trước thời điểm xét tốt nghiệp bằng thứ hai để được xem xét là sinh viên chính thức

4.3. Thí sinh có bằng cử nhân công nghệ do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp và các trường hợp còn lại: Phải làm bài thi với thời gian 150 phút bao gồm kiến thức liên quan đến Toán cao cấp, cơ sở ngành và chuyên ngành[NTD2] . Riêng với ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh sẽ làm bài thi 2 môn: Kỹ năng đọc và Kỹ năng viết. 

4.4. Bổ túc kiến thức: Thí sinh dự tuyển văn bằng hai chính quy có ngành đã học và ngành dự tuyển trong cùng khối ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể được xem xét miễn các học phần bổ túc. Các trường hợp còn lại đều phải đạt các học phần bổ túc theo quy định của trường ĐHBK Hà Nội.  

 

5.  HỒ SƠ VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN

5.1. Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh đăng ký tuyển sinh nhận hồ sơ theo mẫu do Viện Đào tạo liên tục phát hành và nộp tại Phòng Tuyển sinh, Viện Đào tạo liên tục.

 

5.2. Các mốc thời gian dự kiến

 

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Đăng ký tuyển sinh

Tháng 9/2019

2

Học bổ túc kiến thức và ôn tập

Tháng 10 – 12/2019

3

Thi tuyển sinh

Tháng 12/2019

4

Nhập học

Tháng 1/2020

6.  HỌC PHÍ VÀ PHÍ

6.1. Phí ôn tập kiến thức: Viện Đào tạo liên tục sẽ căn cứ theo nhu cầu của các thí sinh để phối hợp với các Viện đào tạo tổ chức ôn tập kiến thức trước khi thi tuyển sinh cho các thí sinh dự tuyển. Phí ôn tập dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi căn cứ vào số lượng thí sinh thực tế đăng ký.

6.2. Phí học bổ túc kiến thức: Mức phí này được thu dựa trên số tín chỉ học phí quy định của từng học phần. Mức phí của một tín chỉ học phí sẽ được quyết định căn cứ vào số lượng thực tế của lớp bổ túc kiến thức và dựa trên nguyên tắc lấy thu bù chi để bảo đảm các khoản chi theo quy định.

6.3. Phí tuyển sinh: 350.000đ / thí sinh.

6.4. Học phí:  Học phí được áp dụng theo quyết định mới nhất của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội

7.  LIÊN HỆ

Mọi chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang thông tin tuyển sinh của Viện Đào tạo liên tục trường ĐHBK Hà Nội tại http://dtlt.hust.edu.vn,   FB: http://www.facebook.com/dtltbkhn, hoặc liên hệ phòng Tuyển sinh, Viện ĐTLT - số 94 Lê Thanh Nghi, Hai Bà Trưng, Hà Nội -          ĐT: 024.38680359; 024.38683137 - Hotline: 0904285772; 0913132776; 0988355343 – Email: dtlt@hust.edu.vn.                                                                  

 

 

Nơi nhận:

- Phòng ĐT;

- Các Viện đào tạo;

- Lưu VP Viện ĐTLT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

(Đã ký)

 

    

 


Thêm Lời bình