Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024 tại trường CĐ Công thương Hà Nội 

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2024 đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, địa điểm đặt lớp tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội như sau:

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NĂM 2022 – ĐỢT 3  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT và chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NĂM 2022 – ĐỢT 1  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT và chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC (ĐỢT 2)  

Để đáp ứng nhu cầu của các thí sinh có mong muốn được học đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường thông báo xét tuyển đợt 2 cho những ngành còn chỉ tiêu..

Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH và Chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2021 (Đợt 1)  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học tích hợp kỹ năng thực hành dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông và Chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2021  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2019  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học năm 2019 ..