Thông báo thay đổi Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học Đợt thi 20181  

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo liên tục xin thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh VLVH trình độ đại học đợt 20181 như sau:

Thông báo lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên văn bằng hai  

Thông báo lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên văn bằng hai và Danh sách sinh viên tại các khóa trạm phải tham gia học bổ túc