Thông báo lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên văn bằng hai

Thông báo lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên văn bằng hai và Danh sách sinh viên tại các khóa trạm phải tham gia học bổ túc


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

           VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Số :  332  /TB-ĐHBK-ĐTLT                              

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 22  tháng 06  năm 2016

        

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp học bổ túc kiến thức

cho sinh viên học văn bằng hai

 

 

 

 

 

 

          Căn cứ vào Quyết định số 175/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 19/5/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy đinh tổ chức ôn tập thi tuyển sinh đại học dài hạn, liên thông và bổ túc kiến thức xét tuyển hệ văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học;

          Căn cứ số lượng sinh viên đang theo học bằng hai có danh sách kèm theo  chưa hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức;

    Viện Đào tạo liên tục thông báo kế hoạch tổ chức học bổ túc kiến thức cho sinh viên học văn bằng hai như sau :

1. Đối tượng phải bổ sung kiến thức :

Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ) với các ngành đào tạo không thuộc khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ; hoặc tốt nghiệp đại học theo các hình thức đào tạo khác thì bắt buộc phải học bổ túc kiến thức.

Sinh viên phải thi đạt các môn học bổ túc kiến thức mới được xét công nhận tốt nghiệp. Điểm thi các môn học bổ túc kiến thức không được tính vào điểm trung bình để xét xếp hạng tốt nghiệp.

2. Số học phần và thời lượng học phần :

Ngành học

Học phần

Số tín chỉ

 

Ngành Kinh tế và Quản lý

Toán cao cấp

6

Tin học đại cương

4

Xác suất thống kê

2

 

Các ngành còn lại

Toán cao cấp

6

Tin học đại cương

4

Vật lý

4

          

 3. Thời gian và địa điểm đăng ký học và đóng học phí:

            - Thời gian : Từ ngày 05 – 08/7/2016

            - Địa điểm : Phòng 104 nhà C (Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Viện Đào tạo liên tục) 94 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

            Chỉ tổ chức lớp khi có từ 15 học viên trở lên, mức thu học phí của mỗi học viên theo quy định là 300.000đ /tín chỉ.      

 4. Thời gian và địa điểm học :

            - Thời gian : Từ ngày 23/7 – 14/8/2016 (học cả ngày)

                        + Buổi sáng : Từ 7h30 – 11h30

                        + Buổi chiều : Từ 13h30 – 17h30

            - Địa điểm : Viện Đào tạo liên tục – 94 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội

                        + Toán cao cấp (23 – 24/7 và 30 - 31/7/2016)    : Phòng TC213

                        + Tin học đại cương (06 – 07/8/2016)                  : Phòng TC213

                        + Vật lý (13 - 14/8/2016)                                        : Phòng TC213

                        + Xác suất thống kê (13 - 14/8/2016)                   : Phòng TC212

            Đề nghị sinh viên đăng ký học bổ túc kiến thức thực hiện đúng nội dung thông báo này. Sau thời gian thông báo trên, sinh viên không đăng ký và đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách học và danh sách thi; Đồng thời sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả xét công nhận tốt nghiệp của mình.

            Trân trọng !

Bản gốc download tại đây

Danh sách sinh viên tại các khóa , trạm phải học bổ túc kiến thức 

 Các khóa liên thông tại trường ĐHBK Hà Nội

- Trường Cao đẳng cơ khí luyên kim Thái Nguyên

- Công ty Điện lực Thái nguyên

- Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

- Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

- Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam

- Trường Cao đẳng nghề Dầu khí

- Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

- Trường Trung Cấp Đa ngành Hà Nội

- Trung tâm GDTX Hải Phòng

- Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc

- Viện Quản trị doanh nghiệp - Đồng Nai

- Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc

- Trường Cao đẳng nghề Thiết bị Y tế

- Viện nghiên cứu Da giày

   

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu