Thông tin tuyển sinh năm 2017

Viện Đào tạo liên tục - Trường ĐHBK Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2017:


          Cấp Bằng Đại học chính qui hệ Văn bằng 2    

 

 

 

         (Vui lòng click vào ảnh để xem ở chế độ phân giải cao hơn)


Thêm Lời bình