THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NĂM 2022 – ĐỢT 3 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT và chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2022 như sau:

 

Hướng dẫn cho thí sinh trúng tuyển vào CTĐT tích hợp kỹ năng thực hành VLVH ĐỢT 1 

Thí sinh trúng tuyển vào chương trình đào tạo tích hợp kỹ năng thực hành hình thức vừa làm vừa học ĐỢT 1 cần đọc kỹ Hướng dẫn làm thủ tục nhập học.

 

Thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023 

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023