Khai giảng khoá 2 khoá học trực tiếp "Năng lực số - Kỹ năng bán hàng hiện đại" 

Sáng ngày 03/7/2024 Học viện VIETTEL đã tiến hành khai giảng khoá học trực tiếp "Năng lực số - Kỹ năng bán hàng hiện đại" đây là khoá học thứ 2 mà Học viện Viettel phối hợp với Trung tâm Đào tạo liên tục ĐHBK Hà Nội tổ chức cho cán bộ quản lý và nhân viên của Tập đoàn Viettel.

 

Tuyển sinh chương trình đào tạo kế toán quốc tế ACCA năm 2024 

Trung tâm Đào tạo liên tục - Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh chương trình đào tạo kế toán quốc tế ACCA năm 2024 (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh) - Chứng chỉ "QUYỀN LỰC" mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho những người làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, và kiểm toán.

 

Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an 

Ngày 22/2/2024, Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C06) - Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo Thạc sỹ và Văn bằng 2 Công nghệ thông tin cho các cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND. Đợt này, Bộ Công an cử 26 cán bộ chiến sỹ theo học chương...