Thông báo Thu học phí qua tài khoản hệ VB2 Chính qui 

Kính gửi: Sinh viên các khóa 20171 - hệ Văn bằng hai chính quy

 

Thông báo tuyển dụng  

Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục  

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  
Tin mới nhất