Thông báo tuyển dụng  

Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục  

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.

Quyết định về mức thu học phí ĐH-VLVH từ năm học 2017-2018  

Ngày 23/06/2017 Hiệu trưởng trường ĐHBKHN vừa ký quyết định số 152/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về mức học phí ĐH-VLVH áp dụng từ năm học 2017-2018.

Thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM  

Vietinbank thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM nộp học phí của sinh viên ĐH Vừa làm vừa học các lớp tại trường ĐHBK HN

Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017  

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  
Tin mới nhất