Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp học Bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ Vừa làm vừa học


Viện Đào tạo liên tục Trường ĐHBK thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ VLVH nằm trong diện phải học Bổ túc kiến thức như sau:

Xem tiếp


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất