Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019  

Viện ĐTLT thông báo thu học phí qua tài khoản kỳ 2 năm học 2018-2019:

Thông báo thu học phí qua tài khoản các Khóa K53, K54, K55, CH20, CH21  

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới sinh viên các khóa K53, K54, K55, CH20, CH21 về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019.

Thông báo nộp học phí các lớp Bằng 2 chính qui  

Viện Đào tạo liên tục thông báo thu học phí qua tài khoản kỳ 20181 hệ Văn bằng hai chính qui

Thông báo Thu học phí qua tài khoản hệ VLVH  

Kính gửi: Sinh viên các khóa K53, 54, 55, CH20, CH21 Về việc thu học phí qua tài khoản

Thông báo Thu học phí qua tài khoản hệ VB2 Chính qui  

Kính gửi: Sinh viên các khóa 20171 - hệ Văn bằng hai chính quy

Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục  

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.

Quyết định về mức thu học phí ĐH-VLVH từ năm học 2017-2018  

Ngày 23/06/2017 Hiệu trưởng trường ĐHBKHN vừa ký quyết định số 152/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về mức học phí ĐH-VLVH áp dụng từ năm học 2017-2018.

Thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM  

Vietinbank thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM nộp học phí của sinh viên ĐH Vừa làm vừa học các lớp tại trường ĐHBK HN

Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017  

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương


Tin mới nhất