Thông báo nộp học phí các lớp Bằng 2 chính qui 

Viện Đào tạo liên tục thông báo thu học phí qua tài khoản kỳ 20181 hệ Văn bằng hai chính qui

 

Thông báo Thu học phí qua tài khoản hệ VLVH  

Kính gửi: Sinh viên các khóa K53, 54, 55, CH20, CH21 Về việc thu học phí qua tài khoản

Thông báo Thu học phí qua tài khoản hệ VB2 Chính qui  

Kính gửi: Sinh viên các khóa 20171 - hệ Văn bằng hai chính quy

Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục  

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.

Quyết định về mức thu học phí ĐH-VLVH từ năm học 2017-2018  

Ngày 23/06/2017 Hiệu trưởng trường ĐHBKHN vừa ký quyết định số 152/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về mức học phí ĐH-VLVH áp dụng từ năm học 2017-2018.

Thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM  

Vietinbank thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM nộp học phí của sinh viên ĐH Vừa làm vừa học các lớp tại trường ĐHBK HN

Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017  

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương

Quyết định v/v thu phí tốt nghiệp hệ ĐH VLVH  

Ngày 1/1/2017 Viện trưởng Viện ĐTLT Nguyễn Tiến Dũng đã ký Quyết định số 01/QĐ-ĐHBK-ĐTLT v/v tổ chức thu phí tốt nghiệp của hệ đại học vừa làm vừa học .

Thông báo thu học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017  

Thông báo của Viện trưởng Viện ĐTLT v/v thu học phí qua tài khoản: Gửi SV K51, 52, 53, 54, CH18, CH19, K4 Công thương HN

Thông báo thay đổi mức học phí 2016-2017  

Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng thông báo tới các đơn vị liên kết v/v điều chỉnh mức học phí từ kỳ 1 năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm


Tin mới nhất