Thông báo thu học phí qua tài khoản các Khóa K53, K54, K55, CH20, CH21

Viện Đào tạo liên tục thông báo tới sinh viên các khóa K53, K54, K55, CH20, CH21 về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019.


Xem chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất