Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục 

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.

 

Quyết định về mức thu học phí ĐH-VLVH từ năm học 2017-2018  

Ngày 23/06/2017 Hiệu trưởng trường ĐHBKHN vừa ký quyết định số 152/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về mức học phí ĐH-VLVH áp dụng từ năm học 2017-2018.

Thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM  

Vietinbank thông báo thay đổi số tài khoản thẻ ATM nộp học phí của sinh viên ĐH Vừa làm vừa học các lớp tại trường ĐHBK HN

Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017  

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương

Quyết định v/v thu phí tốt nghiệp hệ ĐH VLVH  

Ngày 1/1/2017 Viện trưởng Viện ĐTLT Nguyễn Tiến Dũng đã ký Quyết định số 01/QĐ-ĐHBK-ĐTLT v/v tổ chức thu phí tốt nghiệp của hệ đại học vừa làm vừa học .

Thông báo thu học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017  

Thông báo của Viện trưởng Viện ĐTLT v/v thu học phí qua tài khoản: Gửi SV K51, 52, 53, 54, CH18, CH19, K4 Công thương HN

Thông báo thay đổi mức học phí 2016-2017  

Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng thông báo tới các đơn vị liên kết v/v điều chỉnh mức học phí từ kỳ 1 năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm

Quyết định mức học phí 2016-2017  

Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội vừa Ban hành Quyết định số 218/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 17/6/2016 về Mức thu Học phí ĐH vừa làm vừa học từ năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Thông báo 267/TB-ĐHBK-ĐTLT  

Viện Đào tạo liên tục Trường ĐHBK Hà Nội thông báo tới các đơn vị liên kết đào tạo các nội dung cơ bản của các quyết định trên liên quan tới hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi lại và bảo vệ lại, ôn tập và bổ sung kiến thức. Chi tiết xem Tệp đính kèm.


Tin mới nhất