Hướng dẫn nộp kinh phí đào tạo qua cổng ViettelPay

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 2 năm 2020-2021, Viện Đào tạo liên tục – trường ĐHBK Hà Nội gửi hướng dẫn sử dụng Cổng thanh toán ViettelPay để đóng học phí/phí Văn bằng 2 chính qui và Vừa làm vừa học


Chi tiết xem file đính kèm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất