Thông báo 267/TB-ĐHBK-ĐTLT

Viện Đào tạo liên tục Trường ĐHBK Hà Nội thông báo tới các đơn vị liên kết đào tạo các nội dung cơ bản của các quyết định trên liên quan tới hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi lại và bảo vệ lại, ôn tập và bổ sung kiến thức. Chi tiết xem Tệp đính kèm.
Tệp đính kèm: Thông báo số 267 TB-ĐHBK-ĐTLT
1 of 4

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất