Thông báo quét học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp tại Viện Đào tạo liên tục

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa 52, 53, 54, 55 Liên thông khóa 19, 20. Thời gian thu từ ngày 11/9/17 đến ngày 11/10/17.


Chi tiết xem tệp đính kèm

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất