Thông báo thay đổi mức học phí 2016-2017

Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng thông báo tới các đơn vị liên kết v/v điều chỉnh mức học phí từ kỳ 1 năm học 2016-2017. Chi tiết xem tệp đính kèm
Tệp đính kèm: thay doi HP16-17.pdf
1 of 1

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất