Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương


Viện Đào tạo liên tục thông báo v/v nạp tiền, quét học phí qua ATM học kỳ 2 năm học 2016-17 như sau:

Tệp đính kèm: 001.jpg-1

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất