Đại học Bách Khoa Hà Nội lọt TOP 1000 Thế giới

Vào lúc 1h00 ngày 12/9/2019 giờ Việt Nam, Tổ chức xếp hạng đại học uy tín Times Higher Education (THE, Anh quốc) đã công bố thông tin xếp hạng các trường đại học thế giới. Theo kết quả này, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc Gia Hà Nội xếp thứ hạng từ 801 đến 1000 của Thế giới


Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 1001+ của Thế giới. Như vậy, lần đầu tiên đã hai đại học lọt vào top 1000 Thế giới. 

Bảng xếp hạng THE dựa vào các tiêu chí về giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, quốc tế hóa chuyển giao. Trong đó, tỷ trọng dữ liệu khách quan tuyệt đối 36% được lấy từ Scopus của Lan, tỷ trọng khảo sát (voting) 33%, 31% còn lại những thông tin do các đại học trực tiếp cung cấp cho THE. 

Kết quả xếp hạng này sự khẳng định truyền thống, thương hiệu uy tín của Nhà trường phấn đấu liên tục trong nhiều năm qua. động lực để tiếp tục những thành quả cao hơn trong thời gian tới  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất