Thư ngỏ mùa dịch Covid19

Trong năm học vừa qua thày và trò của trường Đại học bách khoa Hà Nội trong đó có các học viên của Viện Đào tạo liên tục đã cố gắng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn...


Xem tiếp tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất