Khai giảng khóa 1 lớp ngắn hạn Lập trình PLC

Sáng ngày 05/11/2017 tại C9-111, Viện ĐTLT phối hợp cùng bộ môn Tự động hóa công nghiệp - Viện Điện tổ chức khóa học ngắn hạn về lập trình PLC đầu tiên.

 

Khai giảng Khóa 1 lớp ngắn hạn Thiết kế phần cứng 

Ngày 25/09/2017 Viện ĐTLT tổ chức khai giảng và học tập cho khóa 1 ngắn hạn về THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.