THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY NĂM 2020 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy năm 2020 như sau: