Kết quả trúng tuyển ĐH Vừa làm vừa học và Văn bằng 2 chính qui năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố các Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH hình thức VLVH Liên thông và Văn bằng 2 chính qui năm 2023


Văn bằng hai chính qui:

Đợt Tuyển sinh 2023.1: Ngành Công nghệ thông tin

Đợt Tuyển sinh 2023.2: Ngành KT điện - Chuyên ngành Hệ thống điện

Đợt Tuyển sinh 2023.3: Ngành Ngôn ngữ Anh

Đợt Tuyển sinh 2023.4: Ngành Công nghệ thông tin

Vừa làm vừa học Liên thông - Văn bằng 2:

Đợt Tuyển sinh 2023.1: Ngành KT y sinh

Đợt Tuyển sinh 2023.2: Ngành KT điện - Chuyên ngành Hệ thống điện

Đợt Tuyển sinh 2023.3: Ngành KT điện tử viễn thông - chuyên ngành KT điện tử tin học

Đợt Tuyển sinh 2023.4: Ngành Cơ điện tử, KT điều khiển và tự động hóa, KT vật liệu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: