Thiết kế CAD/CAM 

Dự kiến khai giảng 13/7/2019 Học phí 4.5 triệu đồng/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐIỆN TỬ Y SINH  

Dự kiến khai giảng 13/7/2019 Học phí 7-8 triệu đồng/khóa (tùy theo số lượng học viên đăng ký).

Khóa ngắn hạn Điện, điện tử ô tô  

-Nội dung học -Chuẩn đầu ra

Thiết kế phần cứng  

Lập trình Android  

CẤY TÓC  

Tuyển sinh ĐH học ngoài giờ hành chính năm 2019  

Cơ hội đi học ĐH ngoài giờ hành chính lấy bằng ĐH của trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2