Poster Ngắn hạn  

Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT  

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...

Thông báo học bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 7/2018  

Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho các sinh viên đang theo học tại các lớp Văn bằng hai hệ vừa làm vừa học tại Viện ĐTLT và các Đơn vị liên kết đào tạo đợt tháng 07/2018

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2