Thông báo học bổ túc kiến thức cho sinh viên Văn bằng hai hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 7/2018  

Viện Đào tạo liên tục - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp học bổ túc kiến thức cho các sinh viên đang theo học tại các lớp Văn bằng hai hệ vừa làm vừa học tại Viện ĐTLT và các Đơn vị liên kết đào tạo đợt tháng 07/2018

Tuyển sinh ĐH học ngoài giờ hành chính năm 2018  

Cơ hội đi học ĐH ngoài giờ hành chính lấy bằng ĐH của trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2