Thông báo Lịch ôn tập cho Thí sinh dự thi VB2 học ngoài giờ hành chính ngành Ngôn ngữ Anh


Viện Đào tạo Liên tục Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thông báo lịch ôn tập cho Thí sinh dự thi Văn bằng 2 Chính quy học ngoài giờ hành chính ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

Chi tiết xem tiếp


Thêm Lời bình


Các thông tin khác: