Thông báo phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên B2CQ

Trường ĐHBK Hà Nội phát bằng cho các lớp B2 Ngôn ngữ Anh 20172 và CNTT 20181 theo lịch sau:


Xem chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu