Thông báo phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên VLVH

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức phát bằng Tốt nghiệp cho SV hệ VLVH theo lịch sau:


1) Khóa 21 Liên thông và Văn bằng 2 ngành KT điện và Oto lớp đặt tại trường: xem tại đây
2) Khóa 5 Liên thông và Văn bằng 2 ngành KT điện và Oto lớp đặt tại Trường CĐCT Hà Nội: xem tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu