Thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023


Quyết định số 8292 ngày 18/09/2023 v/v công nhận trúng tuyển cho 377 sinh viên.

Quyết định số 8759 ngày 02/10/2023 v/v công nhận trúng tuyển bổ sung cho 30 sinh viên.

Xem Danh sách sinh viên trúng tuyển tại đây

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: