Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH và Chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2021 (Đợt 1)

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học tích hợp kỹ năng thực hành dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông và Chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2021 như sau:


 

Vui lòng xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

   

Tệp đính kèm: TBTS K66_đợt 1.pdf

Thêm Lời bình