Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2024 tại trường CĐ Công thương Hà Nội 

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2024 đối với đối tượng tốt nghiệp THPT, địa điểm đặt lớp tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội như sau:

 

Thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023  

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH VLVH đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và văn bằng hai chính qui năm 2023  

Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) và đào tạo Văn bằng hai (VB2) hình thức chính quy (CQ) năm 2023 như sau

Thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành năm 2023  

Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội trân trọng giới thiệu và thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NĂM 2022 – ĐỢT 3  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT và chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC NĂM 2022  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy (CQ) và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC NĂM 2022  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng hai (VB2) chính quy (CQ) và vừa làm vừa học (VLVH); liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học VLVH năm 2022 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NĂM 2022 – ĐỢT 1  

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) cho học sinh đã tốt nghiệp THPT và chương trình đào tạo ngắn hạn tăng cường kỹ năng thực hành năm 2022 như sau:

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC  

Những thông tin sau đây có thể giúp cho các thí sinh có cái nhìn rõ ràng về hình thức đào tạo Vừa làm vừa học

Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ Đại học Vừa làm vừa học  

Ngày 27/9/2021 PGS. TS. Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký Quyết định số 89/QĐ-ĐHBK-ĐTLT về việc Công nhận trúng tuyển đại học Vừa làm vừa học cho 323 sinh viên

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2